header-bg-tamiledc
home-bg-tamiledc
home-bg-tamiledc
header-bg
header-bg
THIL4526
THIL4526
BOOKS FRONT black PAGE
BOOKS FRONT black PAGE
PADDAIYAR KALVI 1
PADDAIYAR KALVI 1
previous arrow
next arrow

எம்மைப்பற்றி

இளந்தமிழ்த் தலைமுறையினரின் வாழ்வியல் முறை சிதைந்து விடாமலும் இன அடையாளத்தைக் காக்கவும் நிறுவப்பட்டதே தமிழர் கல்வி மேம்பாட்டுப் பேரவை.

செயற்பாடுகள்

வளர் தமிழ் பாடநூல்கள், ஆசிரியர் செயலமர்வு அரையாண்டுத் தேர்வு, தமிழ்மொழிப் பொதுத் தேர்வு புலன்மொழித் தேர்வு,பட்டயக் கல்வி சான்றிதழ்​.

கல்வி

 நாம் தாயகத்தில் கற்றது நிறைவான தமிழ் அல்ல. “இதுவன்றோ தமிழ்!” என்று பலரும் வியந்து பார்க்கும் வகையில் த.க.மே. பேரவையால் நூல்கள்  ஆக்கப்பட்டுள்ளன. ​

student-tamiledc
25000

மாணவர்கள்

school-tamiledc
300

பள்ளிகள்

teacher-tamiledc
1500

ஆசிரியர்கள்

employee-tamiledc
730

நிர்வாக மற்றும் தொழில்நுட்ப ஊழியர்கள்